Global Castor Conference 2018

Global Castor Conference 2018

เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 คุณถาวร ตันติพงศ์อนันต์ กรรมการบริษัท ได้เข้าร่วมการประชุมละหุ่งโลก (Global Castor Conference – 2018) จัดขึ้นที่เมือง Ahmedabad, Gujarat ประเทศอินเดีย ซึ่งมีผู้ซื้อ ผู้ขายเมล็ดละหุ่ง น้ำมันละหุ่ง และผู้ปลูกเมล็ดละหุ่ง จากประเทศต่างๆทั่วโลกเข้าร่วมการประชุม